Home Tags Posts tagged with "microintreprindere"

0 364
Daca in luna octombrie 2013 depasim pragul cifrei de afaceri de 65.000 euro, avem obligatia sa trecem la impozit pe profit incepand cu luna octombrie? Cand se depune formularul 010 pentru trecerea la impozit pe profit? in octombrie? Veniturile si cheltuielile luate in considerare la calculul impozitului pe profit sunt cele incepand cu luna februarie 2013 cand am fost obligati sa trecem la impozit pe venitul pe microintreprindere sau toate veniturile si cheltuielile de la inceputul anului? Sau doar cheltuielile si veniturile din octombrie? La ce curs valutar se calculeaza cifra de afaceri de 65.000 euro?
Veti trece ca platitor de impozit pe profit incepand cu trimestrul 3 2013. Declaratia 010 se depune in termen de 30 de zile de la data depasirii plafonului de 65000 euro, respectiv in luna noiembrie;
Impozitul pe profit se va calcula cumulat, lunad in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu luna februarie 2103, intrucat pentru luna ianuarie ati depus Declaratia 101 privind impozitul pe profit. Cifra de afaceri de 65.000 euro se calculeaza la curs BNR din 31.12.2012 (de la sfarsitul anului precedent).
Redam mai jos prevederile legale de la art 112^6
„ART. 112^6 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro
Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si (7), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. In cazul contribuabililor prevazuti la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza in mod corespunzator de la 1 februarie 2013”

Normele metodologice prevad:
ART. 112^6
11. In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, contribuabilul va comunica, in termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este indeplinita conditia respectiva, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni, cu respectarea termenului legal, potrivit Codului de procedura fiscala.
12. Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal .
Pentru anul 2013, veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt cele de natura celor prevazute la art. 112^7 din Codul fiscal , inregistrate:
  • incepand cu 1 ianuarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor de la aceasta data inclusiv;
  • incepand cu 1 februarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor de la aceasta data inclusiv.
13. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent”

Citeste si:

0 212

O societate microintreprindere are inregistrat in contabilitate un teren in valoare de 496.000 lei. La data de 31.12.2012 se efectueaza reevaluare determinand o descrestere de valoare.
Noua valoare 380.000 lei. Este prima reevaluare.

In aceasta situatie s-a efectuat inregistrarea contabila 6813=211 116.000. Este corect? Ce se intampla cu cheltuiala in cazul microintreprinderilor trebuie considerata nedeductibila sau nu prin aceasta inregistrare micsorandu-se profitul.

 

Valoarea contabila a terenului  496.000   de lei
Valoarea justa comunicata de evaluator  380.000   de lei

Se constata o depreciere de   11.600    de lei

Pe care ati inregistrat-o foarte corect prin nota 6813  =  211, conform OMFP 3055/2009, punctul 124 (5).


 

In cazul microintreprinderii nu se pune problema deductibilitatii / nedeductibilitatii cheltuielilor, aceasta fiind o caracteristica a elementelor implicate in calculul impozitului pe profit.
Dvs., ca microintreprindere, platiti impozit pe venit – indiferent daca aveti profit sau nu – deci reglementarile Titlului II – “Impozitul pe profit” din Codul fiscal nu vi se aplica.

 

[box type="info"]

Inscrieti-va aici pentru a primi gratuit pe e-mail newsletter-ul Contabilitate Romaneasca:

Email: 

[/box]

Citeste si:

0 308
Monografii Contabile
O societate comerciala in luna decembrie 2012 a obtinut o cifra de afaceri de 285000 ron. Conform noilor modificari aduse codului fiscal ar trebui sa treaca de la platitor de impozit pe profit la platitor pe venitul microintreprinderilor; dar, in decembrie are o vanzare de mijloc fix inregistrata pe 7588 de 20000 ron,depasind plafonul de 65000 euro? Ramane platitoare de impozit pe profit?care este cifra de afaceri de referinta? Am rugamintea sa-mi indicati articol de lege.
In codul fiscal, la art. 112^1 gasim definitia microintreprinderii, ca fiind o persoana juridica ce indeplineste urmatoarele conditii la finalul anului precedent:
a) realizeaza venituri, altele decit cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
b) *** Abrogat;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este de?inut de persoane, altele decit statul si autoritatile locale.De asemenea, la art. 112^3 din codul fiscal se arata ca impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplica asupra veniturilor din orice sursa, cu exceptia celor prevazute la art. 112^7.
La art. 112^7 este prezentata baza asupra carei se aplica procentul de 3%, astfel:
“Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii de exploatare;
e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobinzi si/sau penalitati de intirziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.”


In normele date in aplicarea acestui articol, la punctul 14, se explica baza de impozitare ca fiind:
“totalul veniturilor trimestriale care sint inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a «Conturi de venituri», cu exceptia celor inregistrate in:

  • Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
  • Veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
  • Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
  • Veniturile din subventii de exploatare;
  • Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare ;
  • Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intirziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
  • Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor denatura stocurilor sau a activelor corporale proprii.”

Din cele citate, rezulta ca plafonul de 65.000 euro pentru analiza de a trece sau nu la impozitul pe veniturile microintreprinderilor este format din totalul veniturilor si nu numai din cifra de afaceri.
Atentie: a nu se confunda plafonul de 65.000 euro format numai din cifra de afaceri (din grupa de venituri 70) pentru a nu fi platitor de TVA (conform art. 152 alin. (1) si (2) din codul fiscal) si in care nu intra si vinzarile de mijloace fixe, cu plafonul de 65.000 euro pentru a trece la microintreprindere, format din totalul veniturilor (total clasa 7), din care se scad veniturile mentionate la art. 112^7 literele a – g, intre care nu se regasesc veniturile din vinzarea de mijloace fixe.

[box type="info"] Asadar, daca la data de 31.12.2012 societatea dvs are total venituri – total clasa 7 – (inclusiv cele din vinzarea de mijloc fix, care trebuie inregistrate in contul 7583 si nu in 7588) mai mari de 65.000 euro (respectiv mai mari de 287.866 lei), atunci societatea ramine in continuare platitoare de impozit pe profit, nefiind obligata de a trece la micro.[/box]

Citeste si:

0 579
Monografii Contabile

 

Problema:

Cum trebuie sa se comporte o societate nou infiintata platitoare de impozit pe profit (certificat ridicat de la ORC in data de 27 ianuarie 2013)? Depune 010 pentru trecere la micro?

Solutie:

Situatiei dvs. ii sint aplicabile prevderile art. 112^2 alin. (2) din Codul fiscal (valabil dupa data de 01.02.2013):
“(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepind cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc condi?iile prevazute la art. 112^1″.
Deci, la data de 31.12.2013 se va face analiza indeplinirii conditiilor mentionate la art. 112^1 si daca sint indeplinite, de la data de 01.01.2014 firma va trece obligatoriu la impozit pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea declaratiei de mentiuni 010 pina la 30.01.2014.

Alineatul 3 al acestui articol se refera la comportamenul, incepind cu data de 01.02.2013, al societatilor deja infiintate, respectiv al celor care functionau la data de 31.12.2012.

Pe de alta parte, OG 8/2013, care modifica sistemul de impozitare a veniturilor microintreprindrilor, transformindu-l din optional in obligatoriu, intra in vigoare incepind cu data de 01.02.2013, ca urmare, pina la aceasta data, se vor aplica prevederile de pina la 01.02.2013, respectiv se va aplica prevederea art. 112^2 alin. (4) valabila pina la 31.01.2013, conform careia pentru o firma nou-infiintata impozitul micro era optional si nu obligatoriu, sistemul de baza fiind cel de impozitare cu impozit pe profit:

“O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor, incepind cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit.d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 112^1 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.”

Asadar, societatea fiind infiintata in ianuarie 2013 (inainte de intrarea in vigoare a OG 8/2013) ca platitoare de impozit pe profit, va aplica acest sistem de impozitare si dupa data de 01.02.2013, fara sa depuna delaratia de mentiuni 010 pina la 25 martie 2013 pentru trecere la micro.

De altfel, intr-un proiect de modificare a normelor de aplicare a codului fiscal se prevede:
“Persoanele juridice romane nou-infiintate in perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor incepind cu 1 februarie 2013. Aceste persoane juridice urmeaza sa verifice conditiile prevazute de art.1121 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, in vederea incadrarii in categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.”


 

Citeste si: