Home Monografii Cheltuieli cu inregistrarea garantiei (nerecuperate)

0 600
Monografii Contabile

Am participat la o licitatie publica am platit o garantie de participare la licitatie dar ne-am retras, retragindu-ne nu mai avem voie sa cerem restituirea garantiei astfel ramina o pozitie neinchisa in contabilitate cum inchidem aceasta suma pe care am platit-o si nu o vom mai primi inapoi rugam tratament contabil si fiscal.

 

Pentru a participa la o licitatie publica, potrivit dispozitiilor Legii 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se plateste o garantie care reprezinta, de regula, 10% din pretul de incepere a licitatiei.

In cazul necastigarii licitatiei, cautiunea depusa se restituie, la cerere.

In cazul prezentat v-ati retras si deci nu mai puteti solicita restituirea acesteia. Conform prevederilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009
pentru reflectarea creantei se utilizeaza ct. 267 „Creante imobilizate”.


 

Presupunand ca ati achizitionat si caietul de sarcini, inregistrarea operatiunii in evidenta contabila se poate face:

604                 =                      401
„Cheltuieli privind                „Furnizori”
materialele nestocate”

2678               =                      401  (daca se primeste factura)
„Alte creante                         „Furnizori”
imobilizate”

sau

2678               =                      5121/5311     (daca se primeste OP sau chitanta)
„Alte creante                         „Conturi la banci in lei”/
Imobilizate”                            „Casa in lei”

Atunci cand nu mai este posibila recuperarea garantiei se face nota contabila:

663                 =                      2678
„Pierderi din                          „Alte creante imobilizate”
creante legate de
participatii”

Cheltuielile astfel inregistrate nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, deoarece se considera ca nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile (regula generala de deductibilitate, conform prevederilor art. 21, alin. 1) si pot fi incadrate si in prevederile art. 21, alin. (2), lit. n) privind pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate.

Citeste si:

SIMILAR ARTICLES

Monografii Contabile

0 270

NO COMMENTS

Leave a Reply