Home Contabilitate Aspecte contabile si fiscale privind subventiile

0 2185

Subventiile pot fi acordate pentru mentinerea in functiune a unor intreprinderi sau ramuri economice aflate in dificultate, pentru a le facilita adaptarea la noile conditii de piata, pentru favorizarea productivitatii si dezvoltarii anumitor companii si sectoare economice.

Ajutoarele primite de la stat pentru finantarea unor cheltuieli precum si fondurile nerambursabile accesate de entitati pentru finantarea unor proiecte de investitii sunt cuprinse in categoria subventiilor.

Subventiile se impart in doua categorii:

 • Subventii aferente activelor;
 • Subventii aferente veniturilor.

Subventiile guvernamentale, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii, sau alte sume primite cu caracter de subventii se evidentiaza distinct in cadrul subventiilor.

Subventiile aferente activelor repezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate.

O subventie guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu o imobilizare corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa.

Subventiile guvernamentale reprezinta asistenta acordata de guvern sub forma unor transferuri de resurse catre o intreprindere in schimbul respectarii, in trecut sau in viitor, a aumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a intreprinderii.

Subventiile pentru activele neamortizabile pot fi conditionate de indeplinirea unor obligatii.

In acest caz, subventiile se vor recunoaste ca venituri de-a lungul perioadelor care confirma costul realizarii obligatiilor respective.

In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.

 


 

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.

Pe teritoriul Romaniei, pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale (instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale) respectiv:

 • Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR):sprijin pentru  IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
 • Fondul Social European (FSE):educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
 • Fondul de Coeziune (FC):infrastructura mare de transport si mediu.

 

Exista de asemenea si alte ajutoare financiare pe care institutiile statului roman si Uniunea Europeana le ofera in domeniul agriculturii, mediului ori situatii ce presupun calamitati naturale (seceta, zapezi).

Persoanele fizice, companiile, administratiile sau ONG-urile pot beneficia astfel de sprijin financiar european sau din partea statului roman, daca se incadreaza in anumite conditii de eligibilitate.

 

Autoritatile implicate in acordarea acestor subventii sunt:

 • Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)

[box type="info"] Atentie! Pe site-ul APIA se pot vizualiza spre consultare ghidurile cu privire la acordarea subventiilor pentru:

 • bunastarea animalelor – masura 215;
 • bunastarea animalelor pasari – masura 215;

[/box]

Contributia publica (comunitara si nationala) aferenta Masurii 215 (pachet a – porcine si pachet b – pasari este de 154.878.049 euro, fonduri care pot fi accesate pana in 2013).

 

Platile in favoarea bunastarii animalelor – porcinelor pot fi acordate daca solicitantul:

 • este inregistrat in Registrul National al Exploatatiilor al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si detine un cod de exploatatie;
 • detine autorizatii sanitare veterinare pentru toate exploatatiile cu cod ANSVSA sau, in cazul exploatatiilor comerciale de tip A specifice sectorului de crestere a porcilor, este inregistrat sanitar-veterinar;
 • se angajeaza sa mentina conditiile de buna-stare si sa respecte cerintele specifice subpachetelor pentru care aplica pe o perioada de minim 5 ani, de la data depunerii cererii de ajutor;
 • sa respecte cerintele legale in materie de gestionare impreuna cu bunele conditii agricole si de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA aplicabile, terenurile agricole apartinand solicitantului precum si activitatilor agricole desfasurate pe toata durata angajamentului de 5  (cinci) ani, dupa caz.

 

Potrivit MADR subventiile acordate in agricultura pentru 2013 totalizeaza 1,36 miliarde de lei, in scadere cu 31,89% fata de executia preliminata a anului 2012 de peste 2 miliarde de lei, din care fondurile alocate efectiv pentru sprijinirea producatorilor agricoli in acest an se ridica la 1,358 miliarde lei, cu 32,18% mai putin decat in anul 2012, iar actiunile de ecologizare incluse la capitolul subventii totalizeaza 5,81 milioane lei.

De asemenea, la capitolul proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile sunt prevazute sume de 2,29 miliarde lei, in scadere cu 7,3% fata de 2012.

 

Documente ce trebuie depuse:

 • Cerere de ajutor (conform art.2/Reg.65/2011)
 • Declaratii/angajamente pentru fiecare exploatatie autorizata sanitar veterinar, categorie si subpachet si a documentelor anexate (estimare program livrare.populare, estimare transport, program lumina) pe durata angajamentului;
 • Incepand cu anul II se depune Cererea de plata anuala (pentru fiecare an de angajament – respectiv anul II, III, IV si V);
 • Controlul vizual formal al cererii – completarea tuturor datelor, existenta tuturor documentelor, existenta semnaturilor;
 • Inregistrarea cererii la APIA, in Registrul special si eliberarea bonului cu numarul si data de inregistrare a cererii;
 • Verificarea cererii si a documentelor anexate si stabilirea numarului de solicitanti eligibili;
 • Depunerea decontului justificativ s eface trimestrial/anual pentru pasari,insotite de documentele specifice;
 • Verificarea administrativa a documentelor justificative;
 • Analiza de risc si esantionare;
 • Efectuarea controlului la fata locului;
 • Efectuarea supracontrolului la fata locului;
 • Finalizarea verificarilor in vederea stabilirii sumelor cuvenite;
 • Efectuarea platilor.

ASPECTE CONTABILE:

Contabilitatea subventiilor este tinuta cu ajutorul conturilor de mai jos:

445 „Subventii”

4451 „Subventii guvernamentale” (A)

4452 „Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii” (A)

4458 „Alte sume primite cu caracter de subventii” (A)

Contul 445 „Subventii”:

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile aferente activelor si a celor aferente veniturilor, distinct pe subventii guvernamentale, imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii si alte sume primite cu caracter de subventii.

Contul 445 „Subventii” este un cont de activ.

In debitul contului 445 „Subventii” se inregistreaza:

 • subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit, cu caracter de subventii pentru investitii (4751, 4752, 4758);
 • valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadei  (741);
 • valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
 • valoarea subventiilor de primit drept compensatii pentru pierderile inregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).

In creditul contului 445 „Subventii” se inregistreaza:

 • valoarea subventiilor incasate (512).

Soldul contului reprezinta subventiile de primit.

475 „Subventii pentru investitii”

4751 „Subventii guvernamentale pentru investitii” (P)

4752 „Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii” (P)

4753 „Donatii pentru investitii” (P)

4754 „Plusuri de inventar de natura imobilizarilor” (P)

4758 „Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii” (P)

 

475 „Subventii pentru investitii”:

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor guvernamentale pentru investitii, imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, donatiilor pentru investitii, plusurilor de inventar de natura imobilizarilor si a altor sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.

Contul 475 „Subventii pentru investitii” este un cont de pasiv.

In creditul contului 475 „Subventii pentru investitii” se inregistreaza:

 • subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit cu caracter de subventii pentru investitii (445);
 • valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite drept subventii guvernamentale;
 • valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar.

In debitul contului 475 „Subventii pentru investitii” se inregistreaza:

 • cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate (758);
 • partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512,462).

Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, netransferate la venituri.

 

ASPECTE FISCALE:

Conform prevederilor Codului Fiscal sunt considerate deductibile cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite, potrivit legii,de la Guvern, agentii guvernamentale si alte institutii nationale si internationale.

Nu sunt considerate venituri impozabile subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

In cazul microintreprinderilor, baza impozabila a impozitului pe venit o constituie veniturile din orice sursa din care se scad veniturile din subventiile din exploatare.

 

Principalele activitati finantate prin fonduri nerambursabile:

 

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala

PNDR finanteaza:

 • crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
 • diversificarea economiei locale;
 • crearea conditiilor de productie;
 • crearea de instrumenyte de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor evenimentelor culturale.

Pot obtine finantare prin PNDR: persoane fizice; microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii; autoritati publice locale; organizatiile neguvernamentale, asociatiile; comunitatea locala.

Bugetul total al PNDR pentru 2013: 1.356.173.250 euro.

Institutii implicate:

1. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

2. Autoritatea de Plata: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

 

POSCCE – Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

POSCCE finanteaza:

 • extinderea capacitatii de productie;
 • Modernizarea intreprinderii
 • sprijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe, precum si pentru achizitionarea de hardware si software;
 • extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii perderilor.

Pot obtine finantare prin POSCCE: IMM-urile si intreprinderi mari; Autoritatile locale; Operatorii economici din sectorul energetic; Furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Bugetul POSCCE pentru anul 2013 : 406.462.565 euro.

 

Institutii implicate:

1. Autoritatea de Management : Ministerul Economiei si Finantelor

2. Organisme intermediare

 • Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii liberale
 • Ministerul educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica)
 • Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
 • Ministerul Economiei si Finantelor – Directia Generala Politica Energetica

 

POR – Programul Operational Regional

POR finanteaza:

 • reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;
 • dezvoltarea structurii de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc.);
 • reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvolatrii oraselor cu potential de crestere economica.

Pot obtine finante prin POR intreprinderile mici si mijlocii; autoritatile publice locale;unitatile sanitare si de asistenta sociala; organizatiile neguvernamentale; comunitatea locala.

Bugetul total al POR pentru 2013: 806.269.201 euro.

 

Institutii implicate:

1.Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si locuintelor

2.Organisme intermediare POR

 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)

3.Autoritatea de Audit : Curtea de Conturi

4.Autoritatea de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor.

POSM – Programul Operational Sectorial Mediu

Printre altele POSM finanteaza:

 • proiectele de achizitionare a vehiculelor de transport a deseurilor;
 • proiectele de construire a unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (medicale, provenite din echipamente tehnice etc.);
 • proiectele de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;
 • proiectele care sustin biodiversitatea;
 • proiectele de infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor acestora;
 • proiectele de elaborare a unor harti de pericol si risc al inundatiilor si inclusiv proiectele de informare publica si de instruire in domeniul reducerii riscurilor;
 • proiectele de reabilitare a zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune.

 

Pot obtine finantare POSM: autoritatile publice centrale, regionale si locale; companiile regionale de apa; administratiile ariilor protejate; Administratia Nationala “Apele Romane”; organizatii non-guvernamentale.

Bugetul total POSM pentru anul 2013 : 930.977.111 euro.

 

Institutii implicate :

Sistemul de Management

1.Autoritatea de Managemet : Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

2.Organisme intermediare

 • Organism Intermediar Regiunea 1 Nord-Est Bacau
 • Organism Intermediar Regiunea 2 Sud-Est Galati
 • Organism Intermediar Regiunea 3 Sud Muntenia-Pitesti
 • Organism Intermediar Regiunea 4 Sud-Vest Craiova
 • Organism Intermediar Regiunea 5 Vest – Timisoara
 • Organism Intermediar Regiunea 6 Nord-Vest Cluj Napoca
 • Organism Intermediar Regiunea 7 Centru Sibiu
 • Organism Intermediar Regiunea POS Mediu Bucuresti

 

POP – Programul Operational de Pescuit

POP finanteaza:

 • promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
 • campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste etc) ;
 • organizarea si participarea la expozitii de produse din peste etc) ;
 • constituirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate productiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice ;
 • reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare .

 

Pot obtine finantare prin POP :proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit ; organizatii de pescari ;persoane fizice ;agenti economici ;autoritatile publice locale ;organizatiile neguvernamentale, asociatiile ;comunitatea locala.

 

Bugetul total POP pentru 2013 : 45.362.301 euro

 

Institutii implicate :

1.Autoritatea  de Management : Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

2.Autoritatea de Certificare : Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

3.Autoritatea de Audit : Curtea de Conturi

 

Programe de finantare cu termen limita :

POS CCE : ” Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice“

Termen limita: 14 iunie 2013

 

POS T: “Promovarea transportului intermodal” (Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor “

Termen limita : 31 decembrie 2013

 

Programe de finantare fara termen limita :

POR : Crearea, dezvoltarea., modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

PNDR Axa Leader : Implementarea proiectelor de cooperare – Masura 421

PNDR Axa Leader : Masura 4.1 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”

PNDR Masura 142 “Infiintarea grupurilor de producatori”, (“Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier”)

POR “Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati” , (“Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local “)

POR “Dezvoltarea durabila a structurilor de spijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, (“Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”)

Citeste si:

NO COMMENTS

Leave a Reply