Home Contabilitate Acordarea diurnei – Caz practic

0 3461

Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate este deductibila in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in conformitate cu prevederile art.21, alin.(3), li.b) din Codul Fiscal.

Indemnizatia de delegare sau detasare (diurna) pentru delegarea/detasarea in tara si strainatate este un drept cuvenit persoanelor fizice care au calitatea de salariat, pe perioada delegarii/detasarii.

Astfel, potrivit art. 43 delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

In cazul societatilor comerciale unde statul nu este actionar, drepturile salariatilor pe durata delegarii se stabilesc prin negociere in baza art. 44 alin. (2) din Codul muncii potrivit caruia, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

In ceea ce priveste decontarea cheltuielilor privind deplasarea in strainatate , actul normativ care reglementeaza conditiile de acordare si cuantumul minim al diurnei cuvenite personalului din institutiile publice este HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Angajatii trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza in strainatate de:

  • indemnizatie zilnica in valuta, denumita diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte, uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;
  • o suma zilnica in valuta, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare.

Delegarea sau detasarea salariatilor se dispune in scris de catre conducerea unitatii.

Salariatii trimisi in delegare sau detasare in tara sau in strainatate au dreptul sa primeasca un avans in numerar, stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare. Acest avans nu poate fi mai mare decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare pentru 30 de zile calendaristice.

Acordarea avansului si justificarea acestuia se fac in conditiile prevazute de reglementarile legale privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin casieria unitatilor.

Conform Decretului 209/1976 cu modificarile si completarile ulterioare, justificarea sumelor acordate se face pe baza de documente, cu exceptia cheltuielilor pentru diurna, in termen de 3 zile de la inapoierea din delegatie.

Asadar, pentru acoperirea cheltuililor de deplasare in strainatate pentru salariati, avansul trebuie acordat in valuta. In mod normal trebuie sa deschideti un cont bancar in valuta si faceti un schimb valutar la banca, pentru obtinerea sumelor aferente cheltuililor de deplasare.


Incepand cu data de 01 februarie 2013, in baza OG nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, art.55, alin.(4), li.g) si art.29615 s-au modificat.

Incepand cu aceasta data, indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, si orice alte sume de aceeasi natura acordate peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice, sunt incluse in veniturile salariale, se impoziteaza si , de asemenea, intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Asadar, diurna care depaseste limita de 2,5 ori indemnizatia stabilita pentru institutiile publice este impozitata atat la salariat, cat si la angajator, ajungandu-se practic la dubla impunere.

Astfel, pana la abrogarea art.21, alin.(3), lit.b) din Codul Fiscal, diurna ce depaseste de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutiile publice:

  • intra in baza de calcul a impozitului pe venit;
  • intra in baza de calcul a contributiilor sociale;
  • intra in baza de calcul a impozitului pe profit.

Cheltuielile cu diurna se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 625 „Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari”. Acest cont se poate detalia pe analitice distincte, deductibil si nedeductibil.

Pentru diurna interna, nivelul stabilit de H.G. nr.1860/2006 este de 13 lei. Diurna interna acordata peste limita de 32,5 lei (13 lei/zi x 2,5 = 32,5 lei/zi) se include in veniturile salariale si, de asemenea, intra in baza de calcul a contributiiilor sociale obligatorii.

Ca atare, daca un angajat va primi o indemnizatie de 40 de lei/zi pentru o deplasare in tara, suma de 7,5 lei/zi (40 lei – 32,5 lei) se include in venitul brut din salariu asupra caruia se va calcula impozitul pe venit si contributiile sociale.

 

CAZ PRACTIC:

Se considera urmatoarele date:

Salariu realizat: 1000 lei

Diurna acordata pentru 6 zile: 240 lei (6 zile x 40 de lei), din care 195 de lei venit neimpozabil (6 zile x 32,5 lei) si 45 de lei venit impozabil (4 zile x 7,5 lei/zi)

Total venit impozabil: 1045 lei

CAS individual 10,5%: 110 lei

Somaj 0,5%: 5 lei

Asigurari de sanatate 5,5%: 57 lei

Deducere personala: 250 lei

Venit net inaintea aplicarii deducerii personale: 1045 – (110 + 5 + 57) = 873 lei

Venit baza de calcul impozit: 623 lei

Impozit pe venit 16%: 100 lei

Rest de plata: 773 lei

 

Monografie contabila:

  • inregistrarea cheltuielilor cu diurna:

625.analitic1Cheltuielilor cu deplasari,    =    542 “Avansuri de trezorerie”     195 lei

detasari si transferuri”

625.analitic2 “Cheltuieli cu deplasari,       =    542 “Avansuri de trezorerie”        45 lei

Detasari si transferuri”

  • inregistrarea salariilor datorate si a contributiilor aferente:

641”Cheltuieli cu salariile personalului”   =  421 „Personal – salarii datorate”  1000 lei

421 „Personal – salarii datorate”  =     % 272 lei

4312 “Contributia pers.la asig.sociale”  - 110 lei

4314 “Contributia pers.la asig.sociale de sanatate” – 57 lei

 4372  “Contributia pers.la fd.de somaj”  - 5 lei

444 “Impozitul pe venitul de nat.salariilor” – 100 lei

 

In statul de salarii, suma de de 45 de lei se poate evidentia intr-o coloana distincta “Alte sume impozabile”. In declaratia 112, in Anexa 1.2. Anexa asigurat, la randul 8 – “Venit brut realizat” se inscrie castigul brut neplafonat realizat de asigurat, in vederea calcularii contributiilor de asigurari sociale, in cazul prezentat 1240 de lei.

Citeste si:

NO COMMENTS

Leave a Reply